madrese-azma.com

کاغذPH

کاغذ PH (کاغذ پی اچ) یکی از مواد شناساگر برای سنجش اسید و باز در آزمایشگاه است، کاغذ PH برای اندازه گیری درجه اسیدی یا بازی بودن محلولها و مایعات به کار می رود.

 

 

جهت خرید با  گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.

 

 

*امکان ارسال به تمامی نقاط کشور وجود دارد*

بدون دیدگاه on کاغذPH

نظر/سوال/پیشنهاد