مولاژ نیم تنه بدن انسان

دسته بندی ها: آرشیو, آناتومي و مولاژ

 

 

 

جهت خرید با گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.

 

 

 

*امکان ارسال به تمامی نقاط کشور وجود دارد*

 

مولاژ نیم تنه انسان همان مانکن نشان دهنده اعضا و احشای انسان است. در این مولاژ قابلیت تفکیک و جدا سازی اعضا و احشای انسانی وجود دارد که با توجه به نیاز تمامی مقاطع آموزشی آماده شده است.

مولاژ نیم تنه جزو مولاژهای آموزشی می باشد که دارای آناتومی دقیقی می باشد. این مولاژ و یا مانکن مناسب برای مدارس و مراکز آموزش عالی و درمانی می باشد. در این مولاژ احشای شکمی به خوبی نمایش داده شده است و دانش آموز با موقعیت دقیق اجزای بدن آشنا می شود.

این مولاژ شامل نیم تنه، سر ، مغز، ریه ، قلب ، معده، کبد، کلیه، لوزالمعده و طحال، روده، دستگاه تناسلی  می باشد که در ابعاد ۱/۲ اندازه طبیعی ساخته شده است. در این مولاژ رگ های اصلی گردن قابل تفکیک و جداسازی می باشد. هچنین در این مولاژ دانش آموز با موقعیت دقیق دستگاه ادراری و ساختمان مثانه آشنا می گردد.

 

قسمت های اصلی بدن انسان شامل سر و گردن، قفسه سینه، شکم و اندام های فوقانی و تحتانی می باشد که در مدل حاضر سعی شده است قسمتهای سر و گردن، قفسه سینه و شکم نمایش داده شود و در انتخاب رنگ ها دقت شده است تا اجزا جلوه واقعی داشته باشند.

جنس مدل حاضر از PVC بوده و رنگ آمیزی آن قابل شستشو می باشد و بر طبق شماره های درج شده روی مدل، اجزای زیر قابل شناسایی است.

 

الف – بخش سر و گردن A:HEAD & NECK

۱- مخ Cerebrum

۲- مخچه Cerebellum

۳- پل مغزی Pons

۴- بصل النخاع Medulla oblongata

۵- هیپوفیز Hypophysis

۶- سینوس پروانه ای Sphenoid sinus

۷- سینوس پیشانی Frontal sinus

۸- شاخک های بینی Nasal conghea

۹- کام نرم Soft palate

۱۰- تالاموس Thalamus

۱۱- استخوان لامی Hyoid bone

۱۲- غضروف تیروئید Thyroid cartilage

۱۳- غده تیروئید Thyroid gland

۱۴- سرخرگ اصلی کاروتید Common carotid artery

۱۵- سیاهرگ ژگولار داخلی Internal jugular vein

۱۶- نای Thachea

۱۷- غضروف انگشتری Cricoid cartilage

ب – بخش قفسه سینه و حفره شکم B:THORAX & ABDOMEN

۱۸- مری Esophagus

۱۹- آئورت سینه ای Thoracic aorta

۲۰- پرده دیافراگم Diaphragm

۲۱- طحال Spleen

۲۲- کلیه Kidney

۲۳- غده فوق کلیوی Adrenal gland

۲۴- سیاهرگ اجوف تحتانی Inferior vene cava

۲۵- آئورت شکمی Abdominal aorta

۲۶- میزنای(حالب) Ureter

۲۷- ماهیچه پسواس بزرگ Psoas major muscle

۲۸- ماهیچه خاصره ای Iliacus muscle

۲۹- کولون سیگموئید Sigmoid colon

۳۰- مثانه Urinary blodder

۳۱- شش راست Right lung

لب فوقانی a)Superior lobe

لب میانی b)Middle lobe

لب تحتانی c)Inferior lobe

۳۲- شش چپ Left lung

لب فوقانی a)Superior lobe

لب تحتانی b)Inferior lobe

۳۳- قلب Heart

دهلیز راست a)Right atrium

دهلیز چپ b)Left atrium

بطن راست c)Right ventricle

بطن چپ d) Left ventricle

۳۴- سیاهرگ  اجوف فوقانی Superior vena cava

۳۵- آئورت Aorta

۳۶- سرخرگ ریوی Pulmonary artery

۳۷- معده Stomach

۳۸- دریچه کاردیا Cardia

۳۹- دریچه پیلور Pylorus

۴۰- دوازدهه Duodenum

۴۱- روده کوچک Small intestine

۴۲- روده بزرگ Large intestine

۴۳- آپاندیس Appendix

۴۴- دهانه آپاندیس Orifice of appendix

۴۵- لوزالمعده Pancreas

۴۶- کبد Liver

لب راست a)Right lobe

لب چپ b)Left lobe

لب مربع c)Quadrate lobe

لب دمی d)Caudate lobe

۴۷- کیسه صفرا Gall bladder

۴۸- قسمتی از ورید اجوف تحتانی Part of inferior vena cava

۴۹- سیاهرگ باب کبدی Portal vein

۵۰- سرخرگ کبدی Hepatic artery

 

 

 

جهت خرید با گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.

 

 

 

*امکان ارسال به تمامی نقاط کشور وجود دارد*

بدون دیدگاه on مولاژ نیم تنه بدن انسان

نظر/سوال/پیشنهاد