مدل‌مقایسه‌ابعاد لگن‌مادر با سر جنین در دو حالت سر جنین‌طبیعی‌و‌بزرگ

دسته بندی ها: آرشیو

جهت خرید با گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.

 

 

 

*امکان ارسال به تمامی نقاط کشور*

بدون دیدگاه on مدل‌مقایسه‌ابعاد لگن‌مادر با سر جنین در دو حالت سر جنین‌طبیعی‌و‌بزرگ

نظر/سوال/پیشنهاد