madrese-azma.com

طرح درس سالانه کتاب کار و فناوری هشتم

کشف و شناخت به موقع دانش آموزان با استعداد، به برنامه ریزان کمک می کند تا آنها را در مسیر هدایت شده ای به کار گیرند. بر این اساس است که معرفی حرف و مشاغل پایه موجود در جامعه و هدایت نوجوانان به سوی اشتغال، از سال های تحصیلی آغاز می شود.

به این منظور کتاب کار و فناوری از ویژگی ها و مزایای مختلفی برخوردار است از جمله:

شناخت ابزارهای کار

آشنایی با خطرات ناشی از استفاده نادرست از ابزارها

شناخت رشته های فنی و حرفه ای و گزینش رشته های مورد علاقه

انجام کارهای اولیه فنی

ساخت قطعات ساده

آزمایش های ابتکاری

ایجاد انگیزه ابداع و ابتکار

ایجاد نظم و دقت برای نگهداری ابزارها

آموزش های تئوری و عملی با جذابیت بالا

جهت دریافت طرح درس سالانه کتاب کار و فناوری هشتم کلیک کنید

بدون دیدگاه on طرح درس سالانه کتاب کار و فناوری هشتم

نظر/سوال/پیشنهاد