madrese-azma.com

سری مقاطع نوری

فراگیری علوم، به کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان دوره ابتدایی کمک می کند تا شناخت دنیای اطراف خود را با روش های نوین تجربی افزایش دهند. آنان هم چنین باید آزمایش کردن و دستیابی به نتایج مورد نیاز را بیاموزند.

هدف وسایل کمک آموزشی از جمله مقاطع نوری، آموزش به روش دانش آموز محوری، شکوفا کردن خلاقیت و ابتکار در دانش آموزان می باشد. هم چنین آموزش را در سه حیطه یادگیری دانستنی های ضروری، یادگیری مهارت ها و کسب نگرش های ضروری برای دانش آموزان محقق می سازد.

در راستای یادگیری دانستنی های ضروری هنر آموزگاران محترم این است که دانش آموز را کنجکاو کرده، منابع آموزشی درست، آسان و گسترده در اختیارشان قرار دهند، تا خود به یافتن پرسش ها بپردازند.

در حیطه یادگیری مهارت ها، به دانش آموزان کمک می شود تا آنها حواس خود را به کار اندازند تا مشاهده گر، سازنده و اندیشمند شوند. در حیطه کسب نگرش های ضروری، آنچه بیش از هر چیزی شخصیت انسان را شکل می دهد رفتارهای انسانی است که می توانند عامل زندگی مطلوب و یا نامطلوب او در جامعه شوند.

 

جهت سفارش سری مقاطع نوری با  گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه on سری مقاطع نوری

نظر/سوال/پیشنهاد