madrese-azma.com

مجموعه کش فُرم و صفحه میخی

آموزش ریاضی در دوره ابتدایی نقش زیادی در ایجاد تفکر و پرورش ذوق و استعداد دانش آموزان دارد. آموزش صحیح ریاضیات موجب افزایش قدرت تفکر و استدلال در دانش آموزان می شود.

بر اساس تجربیات اثبات شده یکی از موثرترین و مرسوم ترین شیوه های ایجاد علاقه و تعامل بین دانش آموزان و معلم، به کارگیری وسایل آموزشی درس ریاضیات به هنگام تدریس است.

ایجاد یک فضای تعاملی و دوسویه بین معلم و دانش آموز و انتقال مفاهیم از این طریق به دانش آموز نیز یکی از اهداف آموزشی مجموعه کش فُرم و صفحه میخی است.

جهت سفارش کش فُرم و صفحه میخی با  گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه on مجموعه کش فُرم و صفحه میخی

نظر/سوال/پیشنهاد