madrese-azma.com

اعدا و حروف مگنتی

نقش هنر خط در پایه گذاری تمدن، چنان موثر و بنیادین است که در وصف نمی گنجد. ارتقای سطح دانش بشری در همه موضوعات مرهون هنر خط و نگارش است. این هنر توانسته است اندوخته های بشری را در طی تاریخ ثبت کند و در اختیار مردم جهان قرار دهد.

باتوجه به ظرافت ها و گردش های لطیفی که در حرکت و شکل حروف وجود دارد هنر خوشنویسی جایگاه خود را در جهان باز کرد و توانست فرهنگ حاضران را با گذشتگان پیوند داده، انتقال علم و اندیشه را تداوم بخشد.

هدف مجموعه اعداد و حروف آموزش آسان، سریع و صحیح حروف و اعداد است.

جهت سفارش انواع اعداد مگنتی و حروف مگنتی به صورت فارسی و لاتین و همچنین اشکال هندسی مگنتی با  گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه on اعدا و حروف مگنتی

نظر/سوال/پیشنهاد